ангажиран

гл. - зает, заинтересован, засегнат, замесен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ангажиран — (фр engager) 1. вработен по договор, обврзан, 2. примен на служба, зафатен со службени работи, обврски, 3. вој замешан во воени дејства ангажман (фр engagement) 1. вработувањена уметник (артист, пејач и сл) по договор, 2. работна, договорна… …   Macedonian dictionary

  • протест — (лат. protestus) 1. јавно изразено незадоволство, негодување против некоја самоволна, неправилна, незаконска постапка 2. прав. јавна судска исправа со која се утврдува дека главниот должник не ја исплатил меницата во определениот рок и што служи… …   Macedonian dictionary

  • заварден — гл. предпазен, предварден, защитен, запазен, заграден, охранен гл. запретен, забранен гл. ангажиран, зает …   Български синонимен речник

  • задължен — прил. обвързан, свързан, ангажиран, длъжен …   Български синонимен речник

  • зает — прил. завзет, окупиран, заграбен прил. запазен, ангажиран, резервиран прил. заимствуван, взет, копиран прил. претрупан, претоварен, натоварен, заангажиран прил. замислен, загрижен, улисан, унесен, вдълбочен прил. заинтере …   Български синонимен речник

  • заинтересован — прил. обвързан, ангажиран, заинтригуван, любопитен прил. пристрастен, користолюбив, користен, купен, платен прил. зает, засегнат, замесен …   Български синонимен речник

  • замесен — гл. намесен, взел участие, забъркан, вплетен, вмъкнат, объркан, омотан гл. зает, ангажиран, заинтересован, засегнат гл. увлечен, въвлечен, оплетен, впримчен …   Български синонимен речник

  • запазен — гл. скрит, прикрит, прикътан, потаен гл. цял, цялостен, целеничък, непокътнат, непобутнат, неприкосновен, жив, здрав, недокоснат, оцелял, ненакърнен, жив и здрав, здрав и читав, читав гл. охранен, охранителен, запретен, забранен, заварден гл.… …   Български синонимен речник

  • засегнат — гл. докоснат, накърнен гл. обиден, наскърбен, огорчен, уязвен, нагрубен, докачен, жигосан, жегнат гл. визиран, споменат, загатнат гл. възмутен, негодуващ, сърдит гл. зает, ангажиран, заинтересован, замесен гл. оскърбен, о …   Български синонимен речник

  • натоварен — гл. задължен, принуден, измъчвам се, намъчвам се, мъча се, заставен, обременен, отрупан, претрупан, зает, ангажиран …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.